Aj Vás trápia nepekné jazvy, ktoré „zdobia“ Vaše telo a neviete čo s nimi? Je možné sa ich ešte niekedy úplne zbaviť? Na túto tému nám často kladiete svoje otázky a tak sme sa o jazvách, príčinách ich vzniku a možnostiach ich korekcie porozprávali s našou dermatovenerologičkou, MUDr. Dianou Višňovskou.

MUDr. Diana Višňovská Concept Clinic

Ako vlastne jazva vznikne? Čo spôsobuje nepekný vzhľad jazvy?

Jazvy vznikajú následkom hojenia rany v dôsledku poškodenia tkaniva po traume, chirurgickom zásahu alebo zápalovom procese. Hojenie rany prebieha v troch fázach: zápalovej, proliferačnej a remodelačnej. Pre výsledný vzhľad jazvy je rozhodujúca rovnováha medzi tvorbou a odbúravaním väziva v remodelačnej fáze hojenia, čo je približne v 6 – 8 týždni hojenia. Jazvy delíme na normálne a patologické. V koži sa bez jazvy môžu hojiť len veľmi povrchové poranenia, zasahujúce len do povrchovej papilárnej vrstvy dermis.

Patologické jazvy sa delia na hyperplastické a atrofické. Medzi hyperplastické jazvy paria jazvy hypertrofické a keloidné. Osobitým druhom sú strie, ktoré radíme medzi atrofické jazvy.

 

K nepeknému vzhľadu jaziev vedie celý rad faktorov, ako napr.:
– genetická predispozícia (5-10 % keloidov u Európanov)
– typ traumy (horšie sa hoja popáleniny, rany s nerovnými okrajmi a pod.)
– rasa (vyšší výskyt keloidov u černochov)
– vek (v mladom veku častejší výskyt hypertrofických a keloidných jaziev)
– zápal – tzv. hojenie per secundam
– lokalita poranenia – miesta s vyššou náchylnosťou na vznik hypertrofických a keloidných jaziev
– ťah na ranu
– pôsobenie mechanického trenia a slnečného žiarenia.

Môžeme ovplyvniť kvalitu hojenia jazvy a teda výsledný vzhľad jazvy?

Správne zvolenou starostlivosťou sa dá predchádzať zhoršeniu hojenia, ale vzhľadom na vyššie uvedené, niekedy sa nedá zamedziť vzniku patologickej jazvy. Vo všeobecnosti platí zásada prevencie infekcie rany správne zvoleným krytím v prvých fázach hojenia, kedy dochádza k reepitelizácií, teda obnove povrchu rany.

Následne je dôležité zamedzenie hypetrofie tkaniva a to jednak tlakovou masážou, resp. samotným tlakom na ranu a aplikáciou silikónových gélov, resp. plátov, ktoré podporujú hojenie.

Alternatívu predstavujú hojivé krémy s kortikoidmi alebo extraktami z cibule. Na zamedzenie vzniku atrofických jaziev je dôležité vyhýbať sa ťahu v oblasti rany.

Vo všeobecnosti platí – obmedziť mechanické šúchanie, nevystavovať jazvu UV žiareniu a výraznému teplu.

Sú niektoré oblasti na tele náchylnejšie k vzniku problematických jaziev?

Na keloidné jazvy sú náchylné hlavne oblasti nad hrudnou kosťou, dekolt, ramená, šija, ušné bolce. Hypertrofické jazvy vznikajú zase najmä na trupe a končatinách. Atrofické jazvy vznikajú často v miestach vystavených ťahu na trupe a nad kĺbmi. Strie, ktoré radíme medzi atrofické jazvy vznikajú najčastejšie na miestach napínanej kože, ako je brucho, glutea, stehná, chrbát, v okolí kĺbov, na prsiach.

Osobitnú kapitolu predstavujú jazvy po akné, ktoré bývajú atrofické, hypertrofické, niekedy až keloidné a postihujú oblasť tváre, dekoltu a chrbta.

Kto je vhodný kandidát na odstránenie jaziev? Aké sú najčastejšie dôvody pre korekciu jaziev?

Treba si uvedomiť, že jazva sa od svojho vzniku vyvíja, najprv býva začervenalá, v dôsledku výraznejšieho prekrvenia, postupne pribúda väziva, mení svoj charakter, zosvetlie. Často sa stáva, hlavne u mladých ľudí, že najprv jazva vyzerá normálne a je v úrovni kože, postupne však hypertrofuje, rastie nad povrch a po roku sa môže zmeniť na atrofickú jazvu. Taktiež z normálnej jazvy môže časom vzniknúť atrofiká jazva, hlavne u starších ľudí.

Naopak keloid môže vzniknúť z normálnej jazvy s odstupom viacerých mesiacov až rokov, niekedy aj spontánne. Preto ku korekcií jaziev pristupujeme individuálne,v závislosti od jej charakteru, lokality, veku jedinca a genetickej predispozície.

Už vzniknutú jazvu nikdy úplne neodstránime, ale zmiernime jej vzhľad, tuhosť, zredukujeme nepríjemné pocity tlaku, ťahu a obmedzenej hybnosti, čo sú najčastejšie dôvody pre korekciu jaziev.

Aké sú rozdiely v problémových jazvách a aké sú metódy ich korekcie?

a) hypertrofická jazva – nadmerné zmnoženia jazvového tkaniva nad úroveň kože, nepresahujúca rozsah rany, môže vzniknúť kdekoľvek, asi 4 týždne po traume, mierne svrbí, spontánne môže zregredovať až sa zmeniť na atrofickú jazvu.

b keloidná jazva- hyperplastické zmnoženie jazvového tkaniva, presahujúce rozsah rany, s predilenčnými lokalitami (horná časť trupu, šija, ušné bolce), vznikajúca 3 mesiace až roky po traume, niekedy môže vznikať spontánne, bez zjavnej príčiny, má nízku schopnosť zregredovať a má častý sklon k recidívam po rôznych typoch odstránenia

c) atrofická jazva- nedostatočná tvorba jazvového tkaniva v rozsahu rany prejavujúca sa jej vklesnutím , koža má charakter cigaretového papiera v jazve. Časté sú ako následok zápalové procesu – akné, varicella, po chirurgických zákrokoch, alebo premenou hypertrofickej jazvy na atrofickú. Medzi tieto jazvy radíme aj už vyššie spomenuté strie.

Kedy vieme povedať/posúdiť, že hojenie neprebieha optimálne a kedy najskôr môžeme pristúpiť ku korekcii jazvy?

Ak sa už počas prvých dní od vzniku rany objaví zápal, nastáva hojenie per secundam, čo negatívne ovplyvňuje následný charakter jazvy. Preto v prvom rade dbáme na hojenie bez zápalu, bez zbytočného ťahu, ktorý by mohol viesť k rozpadu-dehiscencí rany. Následne po preepitelizovaní povrchu rany dávame vyššie spomínané silikónové krytia, resp. iné externá, napomáhajúce hojeniu. Ak vidíme, že v jazve nastáva prílišná tvorba ciev a jazvy, prípadne strie sú živočervené, je možné už v tomto skorom štádiu zasiahnuť cievnymi lasermi, najčastejšie pulse dye laser 585-595 nm, prípadne intensívnym pulzným svetlom IPL. Následne pristupujeme k ďalším terapeutickým postupom v závislosti od charakteru jazvy, od jej lokality, veku jedinca a genetickej predispozície.

Akými metódami vieme korigovať vzhľad jaziev?

Terapia jaziev závisí od ich charakteru, delíme ju na fyzikálnu, mechanickú a farmakologickú, pričom najčastejšie sa využívajú ich kombinácie.

a/ hypertofické a keloidné jazvy – na ich riešenie využívame najčastejšie aplikáciu kortikoidných roztokov priamo do jazvy, kryoterapiu (tekutý dusík), lasery -predovšetkým pulse dye laser, radioterapiu, tlakovú terapiu, preukázané sú aj pozitívne výsledky s použitím rôznych iných farmák ako napr. botulotoxin, interferon a pod. Hypertrofické jazvy majú tendenciu k spontánnemu zhojeniu, zatiaľ čo keloidné jazvy k recidívam

b/ atrofické jazvy a strie- cieľom liečby je navodenia novotvorby kolagénu v jazve. V ich terapíí využívame s veľmi dobrým efektom frakčný CO2 laser, kedy dochádza k navodeniu kolagenézy v tzv. termokoagulačných zónach vytvorených v hĺbke jazvy po prechode laserového lúča so súčasným odparením epitelu na povrchu. Týmto dochádza k vypnutiu jaziev a zlepšeniu povrchu jaziev, redukcií strií. Podobným spôsobom prehrievania tkaniva atrofickej jazvy pôsobí aj ihličková radiofrekvencia. Na stimuláciu tvorby kolagénu, elastínu a hyaluronovej kyseliny využívame rastové faktory uvolnené pri plazmaterapii. Hlboké atrofické jazvičky po akné uvoľňujeme subcíziou kanylou a následne ich vypĺňame kyselinou hyaluronovou. U povrchových jaziev sa dá ich zjemnenie dosiahnúť rôznymi druhmi peelingov.

V poslednom období sa dostáva do popredia u oboch typov jaziev (hyperplastických a atrofických) injekčná enzymoterapia – aplikácia roztokov s enzýmami kolagenáza, lyaza, hyaluronidáza a lipáza priamo do jazvy. V prípade neúspechu korektívnych dermatologických postupov je možná klasická chirurgická excízia, resp. korekcia jazvy, ktorá však v prípade hypertrofickej a najmä keloidnej jazvy je zaťažená vysokým percentom recidívy.

Je v prípade chirurgickej korekcie potrebná anestéza?

Pri chirurgickej korekcií sa používa lokálna injekčná anestéza, pri laseroterapíí a ihličkovej rádiofrekvencií dávame povrchovú anestézu vo forme krému pred zákrokom, pri niektorých ďalších terapeutických postupoch ako je subcízia kanylou a aplikácia kyseliny hyaluronovej, injekčná enzymoterapia alebo kortikoterapia pridávame injekčnú anestézu.

Je možné jazvu úplne odstrániť?

Už vzniknutá jazva sa nedá úplne odstrániť, ale rôznymi postupmi a ich kombináciami sa dá jej vzhľad výrazne vylepšiť v závislosti od jej charakteru a rozsahu.

Ako je to so staršímmi jazvami? Má ešte význam robiť korekciu niekoľko rokov starej jazvy?

Áno, dokonca u keloidných jaziev je niekedy dobré počkať, kým sa ustáli, nakoľko v mladom veku majú keloidné jazvy zvýšenú náchylnosť k recidívam. Naopak, u jaziev, kde je intenzívne prekrvenie môžeme včasným zásahom lasermi eliminovať ich hyperplaziu, alebo naopak zredukovať atrofiu ako je to napr. v prípade čerstvých ružovočervených strií.

Čo s hyperpigmentáciou v mieste jazvy?

Dajú sa korigovať intenzívnym pulzným svetlom IPL, alebo peelingami.

Typ jazvy, ktorý nás veľmi často trápi, ale nesúvisí s úrazom či operáciou sú akné prípadne jazvy po ovčích kiahniach. Aké sú v tomto prípade možnosti ich korekcie?

Pri akné sa väčšinou jedná o jazvy atrofické, často spojené aj s pozápalovými hyperpigmentáciami, preto najčastejšie u nich využívame vyššie uvedený frakčný CO2 laser, ihličkovú radiofrekvenciu, subcíziu kanylou a výplň kyselinou hyalurónovou, plazmaterapiu, rôzne druhy peelingov. Je potrebné ale zdôrazniť nutnosť opakovaných zákrokov s cieľom dosiahnúť uspokojivý efekt.

No a čo s našimi najmenšími? Je možné robiť korekciu problematických jaziev aj u detičiek?

To závisí od charakteru, veľkosti a lokalizácie jazvy.

Ak teda aj Vás trápia jazvy na Vašom tele, neváhajte sa objednať na konzultáciu k našim odborníkom v Concept Clinic, kde Vám zodpovieme všetky otázky a nastavíme ďalšiu liečbu : 02/3231 3333.
www.cclinic.sk