Z roka na rok výskyt kožných melanómov rastie a s ním aj naše prízvukovanie a neustále opakovanie dôležitosti preventívnej prehliadky a kontroly znamienok a iných kožných útvarov na tele. Čo je vlastne melanóm, na ktorých miestach nášho tela sa najčastejšie vyskytuje, kto je rizikovou skupinou a na mnohé ďalšie otázky na túto tému nám odpovedala naša odborníčka, dermatovenerologička, MUDr. Stanislava Jančošek.

Dermatoskopia_Concept Clinic_MUDr. Stanislava Jančošek

Pani doktorka, čo rozumieme pod pojmom melanóm?

Malígny melanóm je najzhubnejšia forma rakoviny kože, s rizikom rýchlej tvorby metastáz, v závislosti od jeho typu. Vzniká zhubnou transformáciou pigmentových buniek – melanocytov, pričom genetická predispozícia a prostredie, v ktorom sa človek pohybuje (UV žiarenie, geografická poloha) zohrávajú pri jeho vzniku významnú rolu.

Aký častý je jeho vyskyt?

Z roka na rok incidencia melanómov rastie. Objavuje sa čoraz častejšie v nižších vekových kategóriách, výskyt u detí už taktiež nie je výnimkou. Nárazové vystavovanie sa UV žiareniu počas dovoleniek negatívne ovplyvňuje jeho výskyt. Netreba zabúdať na rizikové soláriá a stenčujúcu sa ozónovú vrstvu. V rámci Európy bol zaznamenaný ročný 5% nárast novodiagnostikovaných melanómov, pričom jeho výskyt za posledných 35 rokov narástol 4x. Na Slovensku máme za rok 2018 viac ako 7400 dospelých pacientov s potvrdenou diagnózou melanómu. U mužov a žien je jeho výskyt približne rovnaký, v kategórii do 40 rokov je častejší u žien, po 65. roku života je 2x častejší u mužov.

Ako súvisia materské znamienka a melanóm?

Približne 2/3 melanómov vznikajú ‘ de novo’ – tzn. ako nový útvar na predtým zdravej koži. Iba 1/3 vzniká z preexistujúceho pigmentovaného névu – materského znamienka.

Na ktorých miestach/častiach tela sa melanóm vyskytuje najčastejšie?

Keďže sa jedná o nádor z pigmentových buniek, ktoré sú zodpovedné za hnedé sfarbenie našej pokožky, je jeho výskyt najčastejší na miestach, ktoré najmä nárazovo vystavujeme slnečnému žiareniu. Objavujú sa, oveľa zriedkavejšie, aj na slizniciach alebo v oku. U žien sa melanómy najčastejšie vyskytujú na dolných končatinách, ramenách a tvári, u mužov je to najmä na trupe.

Aké zmeny na koži by mali upriamiť našu pozornosť?

Melanóm sa spravidla objavuje ako drobné hnedé, čierne, zriedkavejšie aj ružové ložisko , ktoré sa postupne sa vyvíja. Môže rásť horizontálnym aj vertikálnym smerom. Útvary na koži, ktoré zodpovedajú ,,ABECEDE MELANÓMU“, ale aj malá ranka, ktorá nejaví tendenciu zhojiť sa, svrbí, štípe alebo aj krváca, by mali vzbudiť podozrenie. Takéto ložiská sa časom vyvíjajú, menia farbu, veľkosť, ohraničenie. Melanóm býva vo väčšine prípadov na prvý pohľad iný ako okolité znamienka.

Čo je to “Abeceda melanómu”?

Tzv. „ABCDEFG kritériá” označujú najtypickejšie charakteristiky začínajúceho melanómu.

A – asymetria. Podozrivé je znamienko, ktoré nemá pravidelný oválny alebo kruhový tvar, možu byť prítomné výbežky.
B – ohraničenie, okraj ( border). Neostré, akoby rozpité ohraničenie znamienka je podozrivé.
C – farba ( color). Podozrivé znamienka môžu vykazovať viacero farebných odtieňov – od hnedej, čiernej až po červenú, modrú a bielu. Melanómy môžu aj regredovať – strácať pigment.
D – priemer (diameter) alebo rozmer (dimension). Hovoríme spravidla o priemere väčšom ako 6 mm.
E – vyvýšenie pôvodne plochého znamienka (elevácia) alebo evolution (vývoj). Všetko, čo rastie je nevyhnutne ukázať odborníkovi.
F – smiešne vyzerajúci nález (funny looking lesion). Melanóm je iný ako ostatné névy, je akýmsi „škaredým káčatkom“ (ugly duckling).
G – rast (growing)

Melanóm pod nechtom?

Áno, existuje aj takáto forma melanómu. Ak sa jedna o tmavú škvrnu, ktorá vznikla následkom poranenia, privretia prstu – najčastejšie hematóm, pozorujte ju aspoň mesiac, mala by pomaly odrastať. V prípade ak si nepamätáte zranenie, je vhodné ukázať léziu dermatológovi.

Ktoré osoby majú zvýšené riziko vzniku melanómu?

– fototyp I. a II. (bledá pokožka, pehy, plavé alebo ryšavé vlasy, modré či zelené oči, tzv. keltský typ)
– ľudia s mnohými materskými znamienkami, viac ako 50 nevov zvyšuje riziko malígneho melanómu 2x
– priamy pokrvný príbuzný mal melanóm, riziko osemnásobne stúpa
– opakovane spálenia na slnku
– dlhodobo imunosuprimovaní a pacienti po transplantácii
– ľudia žijúci v oblastiach s vysokým UV indexom
– pracovníci chronicky vystavovaní slnečnému žiareniu – stavebníctvo, poľnohospodárstvo a pod.

Môžu rodičia ovplyvniť výskyt melanómu u svojich detí?

Približne 50 % celoživotnej UV dávky obdržíme ešte pred 18. rokom života. Už jedno spálenie slnkom v detstve, ktoré viedlo aj k tvorbe pľuzgierov, zvyšuje riziko melanómu v neskoršom veku 2x. Je nevyhnutné, aby rodičia dbali na konzekventnú ochranu svojich detí pred UV žiarením, keďže sa tu jedná o kumulatívny efekt!

znamienka Concept Clinic

Ako sa melanóm diagnostikuje?

Správny diagnostický postup je v prvom rade v rukách dermatológa. Pri klinickom a následnom dermatoskopickom vyšetrení (špeciálnou optikou, dermatoskopom) pozoruje útvary na koži v niekoľkonásobnom zväčšení. Po vyšetrení pacienta a zhodnotení nálezu sa volí ďalší postup, či už odstránenie znamienka alebo jeho kontrola, tzv. follow – up.

Aké sú spôsoby odstránenia podozrivého znamienka?

V prípade, ak je pri vyšetrení odhalené podozrivé znamienko, dermatológ ho odporučí na chirurgickú excíziu s následným histologickým vyšetrením. Pri menších útvaroch je možná excízia tzv. punchom (kruhovým skalpelom), kedy je aj ranka po odstránení relatívne malá. U väčších znamienok volíme klasickú excíziu. V prípade potvrdenia diagnózy melanómu je spravidla onkodermatológom/onkológom navrhnutý ďalší postup vrátane nevyhnutných vyšetrení a následná dispenzarizácia pacienta.

Kontrola dermatoskopom naozaj nebolí. Netreba sa teda báť a prísť  si dať skontrolovať znamienka. Včasná prevencia a diagnostika Vám môže zachrániť život. Objednať sa môžete na čísle: +421 2 3231 3333.

wwww.cclinic.sk